mandag 24. juli 2017

Telt

Knytt til dette temaet vert det ofte store diskusjonar når folk skal ut på lengre turar. Det faktum at ei god natts søvn er viktig for å yte, kombinert med ynskjet om låg vekt og gjerne fornuftig pris, gjer at ein ofte tenkjer seg om både ein og to gonger. Me har i stor grad velt å nytte det me har frå før. Dette kan me, fordi at det me har frå før faktisk held mål. Telt er tryggleik. Søvn er restitusjon, og i siste ledd grunnleggande for tryggleiken.

Det er utruleg kor kort tid ein treng for på å rote ut eit heilt "rom"...
 Mantraet på vintertelt har jo alltid vore "4-manns til 3 personar og 3-manns til 3 personar", pga auka utstyrs-og klesmengde på vinteren. Ein har også potensielt meir "telttid" ved dårleg ver osv. Me har to like telt i 4-manns og 3-manns utgåve. Me går no for 3-mannsteltet, sjølv om me er tre. Dette hovudsakleg for å spare vekt. Me skal bere alt på ryggen dei siste dagane. 


Det ser så skjørt ut, men toler langt meir enn ein skulle tru.
Det skal seiast at dette teltet er eit reelt 3-mannstelt, ikkje eit 3-manstelt som eigentleg knapt har plass til to, slik det ofte kan vere i teltverda. 

Viktige krav ein stiller til eit langturstelt vinter er:

 1. Kraftig nok duk og stenger. Moglegheit for dobbelt stangsett ved turar der det er eit behov.
 2. Kjapt og enkelt oppsett, som let seg gjennomføre i dårleg ver med vottar på.
 3. God ventilasjon, med høgt plasserte ventilar som ikkje føykar nede. 
 4. Gjerne dør som tillet at du kan lage "terskel" for føyke; altså at du kan opne den frå toppen og stige inn, men dette er ikkje ei "must".
 5. Kraftige glidelåsar som ikkje isar sunde. 
 6. For komforten sin del er det godt med litt takhøgde, dog er det noko usemje kring dette då ein meinar at det auka vindfanget utgjer ein tryggleiksrisiko. 
 7. Ein del folk sett pris på eit stort fortelt, då ein har moglegheite til å grave grop som gjer at ein kan stå oppreist å halde på. Det er heller ikkje alle som er komfortable me då ha brennaren inne i innnerteltet,  pga trygleiken. I tillegg avgis det ved snøsmelsting ein del damp som legg seg i innerteltet og etterkvart frys til rim. 
 8. Når ein er fleir enn 2 personar i eit telt er det greit med 2 inngangar, om ein ikkje er over snittet velorganisert.
Desse krava finn ein tilfreddstilt i mange gode telt i dag. Dei har nokså stive veiledande prisar, men ein kan også vere heldig å finne dei til fine prisar knapt brukt på finn, i outlet eller på "utanfor-sessong-salg".

1 kommentar:

 1. Goddag, jeg er Josef Lewis. En anerkjent, legitim og akkreditert utlåner. Vi gir ut lån av alle slag på en veldig rask og enkel måte, Personlig lån, Billån, Hjemslån, Studentlån, Bedriftslån, Oppdragsgiver, Gjeldskonsolidering. etc

  Få godkjent for en bedrift eller personlige lån i dag og få penger innen samme uke av søknaden. Disse personlige lånene kan godkjennes uavhengig av din kreditt og det er mange glade kunder å sikkerhetskopiere dette kravet. Men du vil ikke bare få det personlige lånet du trenger; du vil få den billigste. Dette er vårt løfte: Vi garanterer Den laveste prisen for alle lån med gratis sikkerhetsfordeler.

  Vi streber etter å gi et positivt varig inntrykk ved å overgå forventningene til kundene mine i alt jeg gjør. Vårt mål er å behandle deg med verdighet og respekt, samtidig som du yter den høyeste kvaliteten i tide. Ingen sosial sikkerhet Antall kreves og ingen kredittsjekk kreves, 100% garantert. Vennligst svar umiddelbart ved å bruke detaljene nedenfor hvis du er interessert i et lån og være fri for svindel ..

  E-post: progresiveloan@yahoo.com
  Ring / WhatsApp: +16626183756
  Nettsted: https://progresivefunding.wordpress.com  SvarSlett