tirsdag 4. april 2017

"Send me an invoice" - sommarfuglar i magen

Då er det altså gjort. Gjennom grønlandske myndigheiter si nye e-løysing, har me fått fullført og sendt inn vår søknad om å få krysse innlandsisen. Etterkvart om me får på plass VHF tillatelse og nummer, ettersender me dette. Saman med opplysningar om satelittelefon, PLB (nødpeilesendar) og InReach skal dette utgjere vårt "kommunikasjonsmessige tryggleiksnett", som igjen inngår i vår overordna tryggleiks- og beredskapsplan. 

Ein annan del av denne planen er polarveteran og superkonsulent Lars Ebbesen (forøvrig vel verdt eit lite googlesøk!). Me har velt å kjøpe enkelte konsulenttenester av han, og dreg vekslar på hans kompetanse om formalia, koordinatar/rute og logistikk. I tillegg skal han yte "vertenester" når me er på tur over. Det er herleg å ha tilgang til ein slik ressurs! Det sparar oss for ein del tid.

Og ein ting er sikkert, og det er at tid treng me. For ikkje lenge sidan var det to år til 2017, og me hadde eit hav av den. No er det i underkant av 5 mnd att til avgang, tid er i ferd med å verte ein knapp ressurs, og sommarfuglane tek for alvor til å gjere sitt inntog! Me kryssar fingrar for at alt går som det skal dei neste månadane, og dristar oss til å spørje, om kanskje du også kan krysse dine littegranne for oss?  På førehand takk! :DIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar